Missie en Visie

De ontwikkelingen in de zorg en welzijn confronteren de maatschappij met een veranderende kijk op zorg en dienstverlening. Organisaties en PGB-Houders worstelen met de vraag hoe ze bij teruglopende budgetten, transities in de zorg, vergrijzing en ontgroening, de dienstverlening zoveel mogelijk op peil kunnen houden.

Uitgangspunt voor ons is dat uw klanten en medewerkers zo weinig mogelijk belast moeten worden met uitval van personeel of een tijdelijke behoefte aan extra personeel.
Het team van Planado ziet het als haar doel om u hierin te ondersteunen zodat organisatie en medewerkers zich zoveel mogelijk kunnen richten op hun kerntaken.
Dit willen wij doen door gezamenlijk met u te kijken naar wat voor u mogelijk en wenselijk is.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u kunnen helpen dus laat u voorlichten tijdens een vrijblijvend adviesgesprek.