Slimme software voor effectief plannen

Professionele online dienst, per medewerker per maand.

Online software

Planado is een online software applicatie welke is ontwikkeld voor bedrijven, ZZP-ers, PGB-houders en de overheid. 
Het betreft een webbased programma. Het installeren van aparte software is daardoor niet nodig.
U kunt de software via uw PC, laptop, tablet of smartphone benaderen en gebruiken.

De software voorziet in het oplossen van rooster / bezettingsproblemen bij uitval van personeel of tijdelijke behoefte aan extra personeel op basis van uitgezette opdrachten en beschikbaar aanbod van personeel. De zoekmachine zoekt in de database naar die personen die voldoen aan de door u opgegeven kwaliteitscriteria.

Gebruikers kunnen hun beschikbaarheid aangeven en documenten uploaden zoals diploma's, certificaten, afschriften uit het kwaliteitsregister etc. 
Aan sommige documenten zit een geldigheidsduur vast. Het systeem is zo ingesteld dat u hiervan op tijd automatisch bericht krijgt zodat u documenten kunt bijwerken voor hun verloopdatum.

Het syteem levert ZZP-ers en Freelancers na afloop van de maand een overzicht van het aantal opdrachten en de opdrachtgevers voor wie gewerkt is zodat facturering vereenvoudigd wordt.

Door het aanvragen van een demo kunt u zich vertrouwd maken met de volledige functionaliteit.