Plannen voor organisaties

U heeft uw personele planning op orde, het rooster is sluitend en vervolgens valt er onverwacht iemand uit. Op de werkvloer ontstaat stress aangezien de menselijke capaciteit nu onvoldoende is. Men gaat op zoek bij collega’s om te zorgen dat er weer handen bijkomen. Meestal gebeurt dit via de telefoon zodat de “roostervrije” medewerkers benaderd worden met het verzoek om te komen inspringen. 

Een alternatief is het benaderen van uitzendbureaus om de tijdelijke tekorten aan personeel aan te vullen. De hoge kosten hiervan drukken vervolgens op het budget of de winst. Een situatie die u als organisatie niet lang wilt laten voortbestaan.

Voor veel soorten organisaties zal dit een herkenbare situatie zijn. Of het nu een zorgorganisatie, een scholengemeenschap, overheid of logistiek bedrijf betreft. Uitval van personeel of tijdelijke schaarste zorgen altijd voor verstoringen in uw dienstverlening.

Planado zorgt voor een snelle oplossing van uw probleem tegen lage kosten

 1. U heeft als hoofdgebruiker uw interne flexpool ondergebracht in het systeem van Planado. Hierdoor kunt u de gegevens en kwaliteitseisen van uw medewerkers beheren, aanvullen en controleren. Ook kunt u uw medewerkers automatisch laten weten dat zij de door u gewenst documenten binnen een bepaalde tijd dienen te vernieuwen. Bijvoorbeeld een Big-registratie of bevoegdheden en bekwaamheden.
  Uw HR afdeling krijgt hiermee overzicht op zowel de kwaliteit als omvang van de interne flexpool

  Uw medewerkers krijgen van u een account waarmee zij hun beschikbaarheid, diploma’s en extra competenties kunnen uploaden.

  Ontstaat er nu ergens binnen het rooster een gat dat aangevuld moet worden kan de daartoe geautoriseerde persoon direct een sms laten uitgaan naar dié beschikbare persoon of -personen die voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen met daarin de afdeling en de te werken tijden.

  De medewerker krijgt uw sms met daarin het verzoek, de adresgegeven van de locatie / afdeling en diensttijden. Door op de  meegezonden link te drukken accepteert de medewerker de dienst waardoor u een sms ontvangt ter bevestiging waarmee het roosterprobleem is opgelost.

 2. U maakt gebruik van de extra functionaliteit van Planado door een abonnement te nemen op de externe flexpool. Dit kunt u doen omdat u wellicht gebruik wil maken van expertise en kwantiteit die intern niet aanwezig is of om inzet van uitzendkrachten te beperken.

  De stappen zij hetzelfde als hierboven.
  De ZZP-er krijgt ook nu een sms en kan uw opdracht aannemen maar ook afwijzen. In beide gevallen krijgt u hiervan meteen bericht zodat u eventueel iemand anders kunt benaderen die aan uw eisen voldoet.

Meer weten over Planado?

Klik op de  Demo aanvragen hiernaast om een eerste indruk te krijgen.

Gebruik het contactformulier voor een afspraak om u te laten zien dat Planado ook voor uw organisatie een goedkope ondersteuning is waarmee u investeert om te besparen!

Zie ook Planado voor ZZP-ers en PGB-Houders